ผลงานติดตั้งสแตนเลส หมู่บ้าน สีวลี-สุวรรณภูมิ ถนนกิ่งแก้ว-บางพลี สุมทรปราการ