ผลงานติดตั้งสแตนเลส โรงเรียนวัดอรุณรังษี อ. องครักษ์ นครนายก