ผลงานติดตั้งสแตนเลส ถนนสายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ