ผลงานติดตั้งสแตนเลส โรงเรียนวัดสุวรรณ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี