ผลงานติดตั้งสแตนเลส เขตกองบินตํารวจ รามอินทรา กม.4