ผลงานติดตั้งสแตนเลส บ้านปิยทรัพย์ รังสิต-นครนายก คลอง 10