ผลงานติดตั้งสแตนเลส บ้านหนองกระแชง ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี