ผลงานติดตั้งสแตนเลส บ้านคุณสุรางค์ เปรมปรีดิ์ พหลโยธินซอย9( ชำนาญอักษร )