ผลงานติดตั้งสแตนเลส โรงเรียนเนตรนภาบริรักษ์ พระยาสุเรนท์ รามอินทรา109