ผลงานติดตั้งสแตนเลส ถนนสามัคคี เขตตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี