ผลงานติดตั้งสแตนเลส ซอยสบายใจแยกห้า เขตห้วยขวาง รัชดา