ผลงานติดตั้งสแตนเลส โดยพระอาจารย์วังแห่งวัดคลองปู อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย