ผลงานติดตั้งสแตนเลส การเคหะแห่งชาติบึงกุ่ม บางกะปิ