ผลงานติดตั้งสแตนเลส บ้านพถกษา เขตตำหรุ จังหวัดสมุทรปราการ