ผลงานติดตั้งสแตนเลส ซอย สามเสน 19 แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร