ผลงานติดตั้งสแตนเลส เมืองเอก ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี