ผลงานติดตั้งสแตนเลส คลองสี่ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี