ผลงานติดตั้งสแตนเลส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี.