ผลงานติดตั้งสแตนเลส โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ตำบลหมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา