ผลงานติดตั้งสแตนเลส เทอดไท 77 - เทอดไท บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพ