ผลงานติดตั้งสแตนเลส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวัดเชิงเลน นนทบุรี