ผลงานติดตั้งสแตนเลส บ้านเฮียธนกรค้าเหล็ก คลอง10ลำลูกกา