ผลงานติดตั้งสแตนเลส หมู่บ้านกรณ์บุรี.ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย