ผลงานติดตั้งสแตนเลส บ้านอาจารย์หนู กันภัย หมู่บ้านจรูญรัตน์ ปทุมธานี