ผลงานติดตั้งสแตนเลส ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าศาลา อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี