ผลงานติดตั้งสแตนเลส คิมคลอง5 วัสดุก่อสร้าง ธัญบุรี นครนายก