ผลงานติดตั้งสแตนเลส วัดใหม่ปิ่นเกลียว จังหวัดนครปฐม