ผลงานติดตั้งสแตนเลส อบต.บึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา